Όροι και Προϋποθέσεις

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας εναπόκειται  ρητώς από την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»).  Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιο μέρος των Όρων Χρήσης, αυτή η ιστοσελίδα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από εσάς. Το Σωματείο «Γκολ στη Ζωή» (εφεξής το «Σωματείο») , διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης, όποτε επιθυμεί, χωρίς οποιαδήποτε  προειδοποίηση.  Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας από εσάς βεβαιώνει την αποδοχή σας οποιωνδήποτε τροποποιήσεων των Όρων Χρήσης.  Προτείνουμε να ελέγχετε την ιστοσελίδα ανά τακτικά χρονικά διαστήματα.

Το Σωματείο «Γκολ στη Ζωή», ενεγράφη δυνάμει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων  Νόμου του 1972, με αριθμό μητρώου 4645 με κύριο σκοπό να ενισχύσει οικονομικά και όχι μόνο, τις ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας δίνοντας το ηχηρό μήνυμα σε όλους πως οι ποδοσφαιριστές είναι ενωμένοι. Επίσης είναι ο τρόπος να ανταποδώσουν οι ποδοσφαιριστές – μέλη του, όσο είναι δυνατόν, τα οφέλη που κέρδισαν από το ποδόσφαιρο, στους φιλάθλους και την κοινωνία  γενικότερα.

Επιπλέον, η ιστοσελίδα και το online shop που υπάρχει σε αυτή έχουν  δημιουργηθεί από το Σωματείο με σκοπό να δώσει την ευκαιρία στο κοινό να προβαίνει σε εισφορές σκοπός των οποίων είναι η ενδυνάμωση και /ή προώθηση του έργου του.
 

Το Σωματείο αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης υποστεί οικονομικές και /ή άλλου τύπου απώλειες που τυχόν να προκύψουν κατά την επίσκεψη και ή χρήση του προσώπου της ιστοσελίδα και /ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα του Σωματείου. 

Το Σωματείο δεν υπόσχεται στους χρήστες της ιστοσελίδας ότι η χρήση της θα είναι χωρίς διακοπές και/ ή ότι δεν θα υπόκειται σε σφάλματα και/ή ότι η ιστοσελίδα ή ο διακομιστής που την καθιστά διαθέσιμη δεν θα προσβληθούν από οποιοδήποτε ιό, και ότι δεν θα υπάρχουν πιθανά σφάλματα κωδικών και /ή ότι θα έχουν απεριόριστή συνεχή πρόσβαση στο υλικό που προσφέρεται στην ιστοσελίδα. 

Η ιστοσελίδα δύναται να περιέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες των οποίων η λειτουργία ανήκει σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Σωματείο. Ως εκ τούτου, το Σωματείο δεν εγγυάται την ασφάλεια, ποιότητα ή ιδιοκτησία οποιουδήποτε συνδέσμου, πρόσβαση στον οποίο μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας του και δεν θα αποδέχεται καμία ευθύνη και /ή υπαιτιότητα για το περιεχόμενο αυτών των συνδέσμων και/ ή οποιαδήποτε ισχυριζόμενη απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τέτοιων συνδέσμων και στις πληροφορίες που οι σύνδεσμοι αυτοί δύνανται να περιέχουν και /ή να παρέχουν.

Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόσβαση και χρήση αυτής της ιστοσελίδας την φέρει ο χρήστης και οποιαδήποτε απώλεια του χρήστη που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση της ιστοσελίδας και /ή οποιουδήποτε υλικού που διατίθεται μέσω αυτής γίνεται με την με την πλήρη ευθύνη του χρήστη χωρίς το Σωματείο να έχει οποιαδήποτε ευθύνη. 

 

elGreek